Tag:

Đoàn cán bộ

TTO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ quyết định thực hiện cách ly phòng chống dịch đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Hiền Đa đi trải nghiệm tại Hải Dương, Quảng Ninh. Video Đoàn cán bộ

Video: Phú Thọ cách ly gần 700 giáo viên, học sinh đi trải nghiệm ở Quảng Ninh, Hải Dương
Tin nóng   |   29/01/2021
Video: Phú Thọ cách ly gần 700 giáo viên, học sinh đi trải nghiệm ở Quảng Ninh, Hải Dương

TTO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ quyết định thực hiện cách ly phòng chống dịch đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Hiền Đa đi trải nghiệm tại Hải Dương, Quảng Ninh.