18/11/2019

Khán giả mộ điệu cải lương vừa có dịp thưởng thức những trích đoạn cải lương, bài vọng cổ đặc sắc, qua phần thể hiện của các nghệ sĩ tên tuổi trong chương trình “Sân khấu cải lương”, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.