Tag:

đo nồng độ cồn

Bạn đọc gửi câu hỏi thắc mắc trong bối cảnh chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn như hiện tại thì người dân có được tiếp cận hay mua máy đo nồng độ cồn do Bộ Công an cấp không? Video đo nồng độ cồn

Người dân mua máy đo nồng độ cồn, tự thổi và tự đo được không?
Bạn có biết   |   09/03/2024
Người dân mua máy đo nồng độ cồn, tự thổi và tự đo được không?

Bạn đọc gửi câu hỏi thắc mắc trong bối cảnh chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn như hiện tại thì người dân có được tiếp cận hay mua máy đo nồng độ cồn do Bộ Công an cấp không?

Từ ngày
Đến ngày