Tag:

đô la

Bạn có bao giờ tưởng tượng được cảnh hàng triệu đô la bị cắt thành mảnh vụn và đem đi làm phân bón? Video đô la

Cách hàng chục triệu đô la tiền giấy biến thành phân bón trồng cây
Bạn có biết | 13/04/2019
Cách hàng chục triệu đô la tiền giấy biến thành phân bón trồng cây

Bạn có bao giờ tưởng tượng được cảnh hàng triệu đô la bị cắt thành mảnh vụn và đem đi làm phân bón?