Tag:

đo huyết áp

Mục tiêu của dự án là hoàn thành sứ mệnh trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp cho 1 triệu người cao tuổi ở Việt Nam từ năm 2019 đến năm 2030. Được nhãn hàng Kingsport thuộc tập đoàn Đông Dương khởi tạo. Video đo huyết áp

'Hành Trình Nhân Ái' trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi Việt Nam
Bạn có biết   |   17/01/2022
'Hành Trình Nhân Ái' trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp đến người cao tuổi Việt Nam

Mục tiêu của dự án là hoàn thành sứ mệnh trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp cho 1 triệu người cao tuổi ở Việt Nam từ năm 2019 đến năm 2030. Được nhãn hàng Kingsport thuộc tập đoàn Đông Dương khởi tạo.