Tag:

do địa phương đã ban hành

TTO - Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt. Video do địa phương đã ban hành

Video: Các địa phương phải bãi bỏ quy định trái chỉ đạo của Thủ tướng về vận tải hàng hóa
Tin nóng   |   27/08/2021
Video: Các địa phương phải bãi bỏ quy định trái chỉ đạo của Thủ tướng về vận tải hàng hóa

TTO - Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.