11/07/2019
NGỌC TÀI – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN
NGỌC TÀI – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN

Nếu là người con của miền Tây Nam bộ, đã bao lâu bạn chưa tham gia dỡ chà bắt cá. Đó là hình ảnh những con cái tung mình ra khỏi lưới. Còn những người dỡ chà sẽ nhanh chóng gom lưới để thu hoạch cá. Cùng truyền hình Tuổi Trẻ trải nghiệm một chuyến dỡ chà bắt cá đúng điệu miền sông nước.

Video liên quan