Tag:

đình trệ

Ngay vào thời điểm năm hết Tết đến nhưng nhiều dây chuyền sản xuất bị đứng máy, công việc đình đốn, doanh nghiệp than trời do thiếu nguyên liệu sản xuất. Trớ trêu, nguyên nhân của tình trạng này lại liên quan đến hai thông tư mang số 08 và 09 của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT), qui định về quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với một số loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Công nhân, doanh nghiệp ngồi trên đống lửa trong những ngày cận Tết. Video đình trệ

Cận Tết, công nhân, doanh nghiệp ngồi trên đống lửa vì… thông tưLive
Tin nóng   |   20/01/2019
Cận Tết, công nhân, doanh nghiệp ngồi trên đống lửa vì… thông tư

Ngay vào thời điểm năm hết Tết đến nhưng nhiều dây chuyền sản xuất bị đứng máy, công việc đình đốn, doanh nghiệp than trời do thiếu nguyên liệu sản xuất. Trớ trêu, nguyên nhân của tình trạng này lại liên quan đến hai thông tư mang số 08 và 09 của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT), qui định về quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với một số loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Công nhân, doanh nghiệp ngồi trên đống lửa trong những ngày cận Tết.