Tag:

dinh tỉnh trưởng

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng trao đổi trước những lo lắng của dư luận về việc tỉnh Lâm Đồng loại dinh Tỉnh trưởng (Đà Lạt) ra khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt (nhóm 1) để phá bỏ trong tương lai. Video dinh tỉnh trưởng

Sở Xây dựng Lâm Đồng nói gì về việc dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt sẽ bị phá bỏ?
Tin nóng   |   13/09/2023
Sở Xây dựng Lâm Đồng nói gì về việc dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt sẽ bị phá bỏ?

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng trao đổi trước những lo lắng của dư luận về việc tỉnh Lâm Đồng loại dinh Tỉnh trưởng (Đà Lạt) ra khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt (nhóm 1) để phá bỏ trong tương lai.