Tag:

đình chỉ công tác

Bộ Tư pháp cho biết Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có quyết định đình chỉ chức vụ bí thư chi bộ, đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với ông Hoàng Quốc Hùng. Video đình chỉ công tác

Bộ Tư pháp thông tin việc Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng bị khởi tố
Tin nóng   |   19/10/2023
Bộ Tư pháp thông tin việc Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng bị khởi tố

Bộ Tư pháp cho biết Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có quyết định đình chỉ chức vụ bí thư chi bộ, đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với ông Hoàng Quốc Hùng.

Từ ngày
Đến ngày