Tag:

điều trị khỏi bệnh

TTO - Trong quá trình điều trị, tiếp xúc với các bệnh nhân có 31 y bác sĩ và 2 học viên thực tập của Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp) nhiễm COVID-19. Đến nay, tất cả đã được điều trị khỏi bệnh, quay trở lại với công việc. Video điều trị khỏi bệnh

Video: Một bệnh viện ở Đồng Tháp có 31 y bác sĩ nhiễm COVID-19 điều trị khỏi, quay lại phục vụ
Tin nóng   |   18/09/2021
Video: Một bệnh viện ở Đồng Tháp có 31 y bác sĩ nhiễm COVID-19 điều trị khỏi, quay lại phục vụ

TTO - Trong quá trình điều trị, tiếp xúc với các bệnh nhân có 31 y bác sĩ và 2 học viên thực tập của Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp) nhiễm COVID-19. Đến nay, tất cả đã được điều trị khỏi bệnh, quay trở lại với công việc.