Tag:

Điều tra cướp

TTO - Bản tin 30s Nóng 27-7: Dòng nước xiết cuốn người, xe máy ở Đồng Nai, lí giải có thuyết phục; Nắng nóng nổ cầu bê tông; Cảnh báo khỉ có tâm lý bất thường, quyết không buông tha trẻ em; Điều tra người đàn ông cầm hung khí đe dọa cướp tài sản. Video Điều tra cướp

Bản tin 30s Nóng: Dòng nước xiết cuốn người, xe máy ở Đồng Nai, lí giải có thuyết phục; Nắng nóng nổ cầu bê tông
30S Nóng   |   27/07/2022
Bản tin 30s Nóng: Dòng nước xiết cuốn người, xe máy ở Đồng Nai, lí giải có thuyết phục; Nắng nóng nổ cầu bê tông

TTO - Bản tin 30s Nóng 27-7: Dòng nước xiết cuốn người, xe máy ở Đồng Nai, lí giải có thuyết phục; Nắng nóng nổ cầu bê tông; Cảnh báo khỉ có tâm lý bất thường, quyết không buông tha trẻ em; Điều tra người đàn ông cầm hung khí đe dọa cướp tài sản.