Tag:

Điều phối tiêm

TTO - Từ 23-8 đến 6-9, TP.HCM có hơn 1,34 triệu hộ đăng ký đi chợ hộ, chiếm gần 54% tổng số hộ dân trên toàn địa bàn, gần 95% đơn hàng được giải quyết. Video Điều phối tiêm

Video: Hơn 1,3 triệu hộ dân TP.HCM đăng ký đi chợ hộ, gần 95% đơn hàng được giải quyết
Tin nóng   |   09/09/2021
Video: Hơn 1,3 triệu hộ dân TP.HCM đăng ký đi chợ hộ, gần 95% đơn hàng được giải quyết

TTO - Từ 23-8 đến 6-9, TP.HCM có hơn 1,34 triệu hộ đăng ký đi chợ hộ, chiếm gần 54% tổng số hộ dân trên toàn địa bàn, gần 95% đơn hàng được giải quyết.