Tag:

điệu nhảy không tiền mặt

Nhằm tạo sức lan tỏa hướng đến Ngày không tiền mặt 2022, báo Tuổi Trẻ chính thức phát động cuộc thi Dance cover – điệu nhảy không tiền mặt, diễn ra trên nền tảng Facebook và Tiktok. Video điệu nhảy không tiền mặt

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi dance cover “điệu nhảy không tiền mặt”
Bạn có biết   |   12/06/2022
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi dance cover “điệu nhảy không tiền mặt”

Nhằm tạo sức lan tỏa hướng đến Ngày không tiền mặt 2022, báo Tuổi Trẻ chính thức phát động cuộc thi Dance cover – điệu nhảy không tiền mặt, diễn ra trên nền tảng Facebook và Tiktok.