Tag:

Điều chế dung dịch

TTO - Nhận thấy được nhiều rủi ro cho công nhân trong quá trình thu gom và xử lý rác thải. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) đã tiến hành nghiên cứu và cho ra đời bộ sản phẩm dung dịch sát khuẩn, phòng, chống COVID-19 Video Điều chế dung dịch

Video: Điều chế dung dịch sát khuẩn cho gần 2000 công nhân thu gom rác
Tin nóng   |   13/05/2020
Video: Điều chế dung dịch sát khuẩn cho gần 2000 công nhân thu gom rác

TTO - Nhận thấy được nhiều rủi ro cho công nhân trong quá trình thu gom và xử lý rác thải. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) đã tiến hành nghiên cứu và cho ra đời bộ sản phẩm dung dịch sát khuẩn, phòng, chống COVID-19