Tag:

diễu binh Taliban

TTO - Taliban đã tổ chức diễu binh tại thủ đô Kabul nhằm thể hiện quá trình chuyển đổi từ lực lượng nổi dậy thành quân thường trực. Cuộc diễu binh ngày 14-11 có sử dụng các xe bọc thép do Mỹ chế tạo và trực thăng của Nga. Video diễu binh Taliban

Video: Taliban diễu binh với nhiều loại vũ khí do Mỹ chuyển giao cho chính phủ Afghanistan trước đây
Tin nóng   |   15/11/2021
Video: Taliban diễu binh với nhiều loại vũ khí do Mỹ chuyển giao cho chính phủ Afghanistan trước đây

TTO - Taliban đã tổ chức diễu binh tại thủ đô Kabul nhằm thể hiện quá trình chuyển đổi từ lực lượng nổi dậy thành quân thường trực. Cuộc diễu binh ngày 14-11 có sử dụng các xe bọc thép do Mỹ chế tạo và trực thăng của Nga.