Tag:

điện

Đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo là tuyến truyền tải điện vượt biên giới đầu tiên của nước ta. Vì địa hình đường dây đi qua là khu vực chịu tác động của nước lũ dâng cao, kênh, rạch chằng chịt nên gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận hành. Video điện

Hành trình hơn 13 năm “chở” điện qua biên giới
Bạn có biết | 22/11/2022
Hành trình hơn 13 năm “chở” điện qua biên giới

Đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo là tuyến truyền tải điện vượt biên giới đầu tiên của nước ta. Vì địa hình đường dây đi qua là khu vực chịu tác động của nước lũ dâng cao, kênh, rạch chằng chịt nên gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận hành.