Tag:

diễn tập

Sáng 20-9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), quan sát viên quân sự quốc tế cùng công binh, quân y cấp chiến thuật cũng như trực thăng của Việt Nam phối hợp diễn tập tích hợp các tình huống trên thực địa. Video diễn tập

xem công binh, quân y gìn giữ hòa bình và trực thăng Việt Nam phối hợp diễn tập
Tin nóng   |   20/09/2023
xem công binh, quân y gìn giữ hòa bình và trực thăng Việt Nam phối hợp diễn tập

Sáng 20-9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), quan sát viên quân sự quốc tế cùng công binh, quân y cấp chiến thuật cũng như trực thăng của Việt Nam phối hợp diễn tập tích hợp các tình huống trên thực địa.