16/07/2019

Thời gian tới, các nhà máy năng lượng tái tạo vẫn tiếp tục bị cắt giảm công suất và việc kéo dài này phụ thuộc vào tiến độ cải tạo, nâng cấp và bổ sung các công trình truyền tải điện mới.