Tag:

Điện lực Miền Nam

Theo Công ty Truyền tải điện 4, các hoạt động như thả diều hoặc đốt rác, đốt nương rẫy, nếu không có biện pháp can thiệp và xử lý dứt điểm tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ về chập điện, cháy, nổ. Video Điện lực Miền Nam

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp: Cần nâng cao hơn nữa ý thức người dân
Bạn có biết | 23/01/2021
Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp: Cần nâng cao hơn nữa ý thức người dân

Theo Công ty Truyền tải điện 4, các hoạt động như thả diều hoặc đốt rác, đốt nương rẫy, nếu không có biện pháp can thiệp và xử lý dứt điểm tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ về chập điện, cháy, nổ.