Tag:

diễn biến bệnh dịch

Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau thời gian được kiểm soát, một tuần trở lại đây, bệnh dịch tả heo châu Phi đã và đang tái phát trở lại tại nhiều địa phương của tỉnh, với diễn biến bệnh dịch ngày càng phức tạp. Video diễn biến bệnh dịch

Nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa tái phát bệnh dịch tả heo châu PhiLive
Tin nóng   |   23/09/2019
Nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa tái phát bệnh dịch tả heo châu Phi

Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau thời gian được kiểm soát, một tuần trở lại đây, bệnh dịch tả heo châu Phi đã và đang tái phát trở lại tại nhiều địa phương của tỉnh, với diễn biến bệnh dịch ngày càng phức tạp.