Tag:

điện ảnh

Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân - hai tài năng điện ảnh người Việt được vinh danh tại LHP Cannes lần thứ 76 - khiến mạng xã hội của Việt Nam bùng nổ trong những ngày qua Video điện ảnh

Mạng xã hội bùng nổ với hai tài năng điện ảnh người Việt được vinh danh tại Cannes
Giải trí   |   29/05/2023
Mạng xã hội bùng nổ với hai tài năng điện ảnh người Việt được vinh danh tại Cannes

Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân - hai tài năng điện ảnh người Việt được vinh danh tại LHP Cannes lần thứ 76 - khiến mạng xã hội của Việt Nam bùng nổ trong những ngày qua