Tag:

dịch vụ thiết yếu

TTO - Nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch (trực thuộc ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...), công an, quân đội, giáo viên... sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam. Video dịch vụ thiết yếu

Video: Ai sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam?
Tin nóng   |   23/02/2021
Video: Ai sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam?

TTO - Nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch (trực thuộc ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...), công an, quân đội, giáo viên... sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam.