Tag:

dịch vụ cơ bản

TTO - Tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế không chỉ xảy ra tại các bệnh viện, mà tại Viện Pasteur TP.HCM tất cả các loại vắc xin dịch vụ cơ bản cũng hết sạch trong những ngày qua vì gặp khó khăn trong đấu thầu, mua sắm. Video dịch vụ cơ bản

Video: Hết sạch các loại vắc xin dịch vụ cơ bản ở Viện Pasteur TP.HCM
Tin nóng   |   20/06/2022
Video: Hết sạch các loại vắc xin dịch vụ cơ bản ở Viện Pasteur TP.HCM

TTO - Tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế không chỉ xảy ra tại các bệnh viện, mà tại Viện Pasteur TP.HCM tất cả các loại vắc xin dịch vụ cơ bản cũng hết sạch trong những ngày qua vì gặp khó khăn trong đấu thầu, mua sắm.