Tag:

Dịch vụ ăn uống

TTO - Bản tin 30s Nóng 22-10: Mở lại ăn uống tại chỗ, TP.HCM dự kiến tuần tới; AY.4.2, biến thể phụ chủng Delta còn đáng ‘gườm’ hơn; Bị tước súng, nhóm cướp cắm đầu bỏ chạy; Lần đầu tiên ghép thận heo cho người; 10 người bất ngờ bị tụt xuống hầm. Video Dịch vụ ăn uống

Bản tin 30s Nóng: Mở lại ăn uống tại chỗ, TP.HCM dự kiến tuần tới; Biến thể phụ Delta còn đáng ‘gườm’ hơn
30S Nóng   |   22/10/2021
Bản tin 30s Nóng: Mở lại ăn uống tại chỗ, TP.HCM dự kiến tuần tới; Biến thể phụ Delta còn đáng ‘gườm’ hơn

TTO - Bản tin 30s Nóng 22-10: Mở lại ăn uống tại chỗ, TP.HCM dự kiến tuần tới; AY.4.2, biến thể phụ chủng Delta còn đáng ‘gườm’ hơn; Bị tước súng, nhóm cướp cắm đầu bỏ chạy; Lần đầu tiên ghép thận heo cho người; 10 người bất ngờ bị tụt xuống hầm.