Tag:

dịch bệnh nguy hiểm

TTO - Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Video dịch bệnh nguy hiểm

Video: Từ 0h đêm nay sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội
Tin nóng   |   31/03/2020
Video: Từ 0h đêm nay sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội

TTO - Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc.