Tag:

thời gian

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân dạy thêm trong toàn tỉnh không được tổ chức dạy thêm trong hè, từ ngày 1-6 đến ngày 15-7, trừ ôn thi vào lớp 10, thi trung học phổ thông quốc gia. Video thời gian

Đồng Tháp chấn chỉnh việc dạy thêm dịp hè
Tin nóng | 08/05/2019
Đồng Tháp chấn chỉnh việc dạy thêm dịp hè

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân dạy thêm trong toàn tỉnh không được tổ chức dạy thêm trong hè, từ ngày 1-6 đến ngày 15-7, trừ ôn thi vào lớp 10, thi trung học phổ thông quốc gia.