Tag:

địa điểm bán pháo

TTO – Cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm điểm với 17 học sinh cấp 2 tại Thanh Hóa do đã tự lên mạng học cách làm pháo nổ từ các hộp diêm rồi bán cho các bạn khác trong địa phương để đốt. Video địa điểm bán pháo

Video: Kiểm điểm 17 học sinh ở Thanh Hóa làm pháo nổ từ hộp diêm rồi đem bán
Tin nóng   |   26/01/2021
Video: Kiểm điểm 17 học sinh ở Thanh Hóa làm pháo nổ từ hộp diêm rồi đem bán

TTO – Cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm điểm với 17 học sinh cấp 2 tại Thanh Hóa do đã tự lên mạng học cách làm pháo nổ từ các hộp diêm rồi bán cho các bạn khác trong địa phương để đốt.