Tag:

đi xe đạp

Gia đình làm nghề nấu rượu, trước khi bán cho khách hàng bà N. thường uống thử để kiểm tra nồng độ rượu. Bà N. nghĩ rằng đi xe đạp thì không bị cấm uống rượu nên cứ vô tư đạp xe ra đường. Bà bị phạt vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe đạp. Video đi xe đạp

Video: Người phụ nữ làm nghề nấu rượu, thường uống thử, bị phạt vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe đạp
Tin nóng   |   29/03/2023
Video: Người phụ nữ làm nghề nấu rượu, thường uống thử, bị phạt vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe đạp

Gia đình làm nghề nấu rượu, trước khi bán cho khách hàng bà N. thường uống thử để kiểm tra nồng độ rượu. Bà N. nghĩ rằng đi xe đạp thì không bị cấm uống rượu nên cứ vô tư đạp xe ra đường. Bà bị phạt vi phạm nồng độ cồn khi chạy xe đạp.