25/01/2020
QUANG NAM – THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ
QUANG NAM – THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ

Đã từ lâu, việc đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa. Mỗi người đến chùa với mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu duyên, còn người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Video liên quan