Tag:

đi lại nhiều lần mất thời gian

TTO - 7h30 mới mở cửa, nhưng nhiều người đến từ sớm chờ lấy số thứ tự rồi về, 9 ngày sau quay lại mới làm căn cước công dân được. Nhiều người dân than phiền đi lại nhiều lần mất thời gian, xin nghỉ làm khó khăn mà chỉ để 'lấy số thứ tự'. Video đi lại nhiều lần mất thời gian

Video: Làm căn cước công dân ở TP Thủ Đức, người dân than phiền phải đi lại nhiều lần
Tin nóng   |   23/06/2022
Video: Làm căn cước công dân ở TP Thủ Đức, người dân than phiền phải đi lại nhiều lần

TTO - 7h30 mới mở cửa, nhưng nhiều người đến từ sớm chờ lấy số thứ tự rồi về, 9 ngày sau quay lại mới làm căn cước công dân được. Nhiều người dân than phiền đi lại nhiều lần mất thời gian, xin nghỉ làm khó khăn mà chỉ để 'lấy số thứ tự'.