Tag:

Đi lại liên tỉnh

TTO – Hướng dẫn mới nhất về đi lại: Chỉ cần xét nghiệm hành khách ở vùng dịch cấp 4, tức có nguy cơ rất cao? TP.HCM sẽ tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ em ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 18-10. Video Đi lại liên tỉnh

Robot Hỏi - Đáp: 780.000 trẻ em TP.HCM tiêm vắc xin ra sao? Trường hợp nào xét nghiệm hành khách?
Bạn có biết   |   18/10/2021
Robot Hỏi - Đáp: 780.000 trẻ em TP.HCM tiêm vắc xin ra sao? Trường hợp nào xét nghiệm hành khách?

TTO – Hướng dẫn mới nhất về đi lại: Chỉ cần xét nghiệm hành khách ở vùng dịch cấp 4, tức có nguy cơ rất cao? TP.HCM sẽ tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ em ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 18-10.