Tag:

đi lại của người dân

TTO - Cầu phao bắc qua sông Mã nối xã Cẩm Vân với 7 xã phía Nam của huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc giao thương, đi lại của người dân địa phương. Video đi lại của người dân

Video: Cầu phao bắc qua sông Mã xuống cấp, người dân lo âu khi qua sông
Tin nóng   |   10/08/2021
Video: Cầu phao bắc qua sông Mã xuống cấp, người dân lo âu khi qua sông

TTO - Cầu phao bắc qua sông Mã nối xã Cẩm Vân với 7 xã phía Nam của huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc giao thương, đi lại của người dân địa phương.