Tag:

di cư tự do

Tại huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư pháp vừa trao quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho công dân Lào đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, theo thỏa thuận liên Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào, hiện đang sinh sống ở hai huyện Mường Lát, Quan Sơn. Video di cư tự do

Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 51 công dân nước bạn Lào
Tin nóng | 07/10/2019
Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 51 công dân nước bạn Lào

Tại huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư pháp vừa trao quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho công dân Lào đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, theo thỏa thuận liên Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào, hiện đang sinh sống ở hai huyện Mường Lát, Quan Sơn.