Tag:

di chuyển nội địa

TTO – TP.HCM không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 khi đi khám, chữa bệnh? F0 xét nghiệm 1 lần âm tính có thể được ra viện? Thí điểm mở dần các chuyến bay nội địa từ ngày 10-10? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ngày 9-10 Video di chuyển nội địa

Robot Hỏi - Đáp: Thí điểm mở chuyến bay nội địa từ 10-10? Bắt buộc xét nghiệm COVID khi khám chữa bệnh?
Bạn có biết   |   09/10/2021
Robot Hỏi - Đáp: Thí điểm mở chuyến bay nội địa từ 10-10? Bắt buộc xét nghiệm COVID khi khám chữa bệnh?

TTO – TP.HCM không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 khi đi khám, chữa bệnh? F0 xét nghiệm 1 lần âm tính có thể được ra viện? Thí điểm mở dần các chuyến bay nội địa từ ngày 10-10? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ngày 9-10