Tag:

di chuyển bằng ghe

TTO - Khi chiều đến, cũng là lúc những người câu tôm càng xanh bắt đầu khởi hành. Mỗi người một ghe và khu vực riêng, họ săn tìm loại đặc sản của vùng nước ngọt, tôm càng xanh. Video di chuyển bằng ghe

Video: Câu tôm càng xanh trên sông Cửa Tiểu
Thú vị   |   12/06/2020
Video: Câu tôm càng xanh trên sông Cửa Tiểu

TTO - Khi chiều đến, cũng là lúc những người câu tôm càng xanh bắt đầu khởi hành. Mỗi người một ghe và khu vực riêng, họ săn tìm loại đặc sản của vùng nước ngọt, tôm càng xanh.