Tag:

Đi chợ online

TTO - Sau ngày 6-9, người dân TP.HCM ở vùng xanh được đi chợ 1 tuần/lần. Thành phố sẽ thí điểm dịch vụ bán thức ăn mang về và mở dần một số dịch vụ. Video Đi chợ online

Video: TP.HCM mở dần một số dịch vụ, người dân ‘vùng xanh’ được đi chợ 1 tuần/lần
Tin nóng   |   07/09/2021
Video: TP.HCM mở dần một số dịch vụ, người dân ‘vùng xanh’ được đi chợ 1 tuần/lần

TTO - Sau ngày 6-9, người dân TP.HCM ở vùng xanh được đi chợ 1 tuần/lần. Thành phố sẽ thí điểm dịch vụ bán thức ăn mang về và mở dần một số dịch vụ.