27/07/2019
ANH KHOA – SANH TÀI – UYÊN THY
ANH KHOA – SANH TÀI – UYÊN THY

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể 3 người bị đuối nước trên đập Đạ Bo.