Tag:

đèo Cả

Một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả thuộc xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vụ cháy xảy ra từ ngày 26-4 và đến trưa 27-4 mới được dập tắt. Ít nhất 6ha rừng đặc dụng bị ngọn lửa thiêu rụi. Video đèo Cả

Lửa thiêu rụi 6ha rừng đặc dụng Đèo Cả
Tin nóng   |   27/04/2019
Lửa thiêu rụi 6ha rừng đặc dụng Đèo Cả

Một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả thuộc xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vụ cháy xảy ra từ ngày 26-4 và đến trưa 27-4 mới được dập tắt. Ít nhất 6ha rừng đặc dụng bị ngọn lửa thiêu rụi.