16/09/2019
HẠNH PHÚC – SANH TÀI – QUỐC HUY
HẠNH PHÚC – SANH TÀI – QUỐC HUY

Hình thành cách đây khoảng 5 năm với mục đích ngăn nước để sản xuất nông nghiệp, hồ Ô Thum nằm về phía Tây của núi Tô và phía Đông của đồi Tức Dụp, thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Video liên quan