Tag:

Đen vâu

Trưa 14-6, rapper Đen Vâu công bố doanh thu của bài hát và MV Nấu ăn cho em trên YouTube sau một tháng ra mắt. Như anh đã hứa trước đó, tổng số doanh thu sẽ được gửi cho dự án Nuôi Em để nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Video Đen vâu

Đen Vâu dành hơn 400 triệu đồng doanh thu xây trường cho học sinh vùng cao
Giải trí   |   14/06/2023
Đen Vâu dành hơn 400 triệu đồng doanh thu xây trường cho học sinh vùng cao

Trưa 14-6, rapper Đen Vâu công bố doanh thu của bài hát và MV Nấu ăn cho em trên YouTube sau một tháng ra mắt. Như anh đã hứa trước đó, tổng số doanh thu sẽ được gửi cho dự án Nuôi Em để nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa.