13/01/2020
THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ
THẾ SẢY – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ

Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, biển, đảo luôn là một phần thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt, đó là xương máu, là ý chí và khát vọng từ ngàn đời của cha ông ta.

Video liên quan