Tag:

đề xuất trích 70% tiền xử phạt

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần làm rất rõ, rành mạch, bảo đảm sự thống nhất đề xuất trích 70% tiền phạt cho cảnh sát giao thông. Tại sao mỗi lĩnh vực này quy định trích % còn các lĩnh vực khác thì không? Video đề xuất trích 70% tiền xử phạt

Đề xuất trích 70% tiền phạt cho CSGT: Sao chỉ có lĩnh vực giao thông được trích lại, cần làm rõ?
Tin nóng   |   15/03/2024
Đề xuất trích 70% tiền phạt cho CSGT: Sao chỉ có lĩnh vực giao thông được trích lại, cần làm rõ?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần làm rất rõ, rành mạch, bảo đảm sự thống nhất đề xuất trích 70% tiền phạt cho cảnh sát giao thông. Tại sao mỗi lĩnh vực này quy định trích % còn các lĩnh vực khác thì không?