Tag:

Đề nghị thành viên Hội thánh truyền giáo

TTO - Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cam kết số lượng hội viên là 48 người, tuy nhiên TP.HCM đánh giá có thể con số này cao hơn và vẫn còn những hội viên chưa ra khai báo. Nếu không tìm ra hết thì sẽ là nguồn lây nhiễm rất nguy hiểm. Video Đề nghị thành viên Hội thánh truyền giáo

Video: Đề nghị thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chủ động khai báo y tế
Tin nóng   |   29/05/2021
Video: Đề nghị thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chủ động khai báo y tế

TTO - Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cam kết số lượng hội viên là 48 người, tuy nhiên TP.HCM đánh giá có thể con số này cao hơn và vẫn còn những hội viên chưa ra khai báo. Nếu không tìm ra hết thì sẽ là nguồn lây nhiễm rất nguy hiểm.