Tag:

dễ hiểu nhất về dịch bệnh

TTO - Là một trong 3 tỉnh chưa cho học sinh nghỉ học, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp cho các nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh phòng,chống dịch do virus Corona gây ra. Video dễ hiểu nhất về dịch bệnh

Video: Học sinh đến trường mùa đại dịch corona
Tin nóng   |   05/02/2020
Video: Học sinh đến trường mùa đại dịch corona

TTO - Là một trong 3 tỉnh chưa cho học sinh nghỉ học, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp cho các nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh phòng,chống dịch do virus Corona gây ra.