15/08/2019
ĐOÀN CƯỜNG – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ
ĐOÀN CƯỜNG – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ

UBND TP Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận liên quan đến việc quản lý, khai thác tại khu vực hồ điều tiết khu dân cư Xuân Hòa A và phía Nam hồ điều tiết Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê.