Tag:

đẩy lùi dịch COVID-19

TTO - Cần sớm đẩy nhanh thử nghiệm, cấp phép với vắc xin nội và mở thêm loại hình tiêm dịch vụ để người dân được tiếp cận tiêm vắc xin - đại biểu Quốc hội kiến nghị giải pháp để sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19. Video đẩy lùi dịch COVID-19

Video: Đại biểu Quốc hội kiến nghị mở tiêm vắc xin dịch vụ để nhiều người tiếp cận
Tin nóng   |   26/07/2021
Video: Đại biểu Quốc hội kiến nghị mở tiêm vắc xin dịch vụ để nhiều người tiếp cận

TTO - Cần sớm đẩy nhanh thử nghiệm, cấp phép với vắc xin nội và mở thêm loại hình tiêm dịch vụ để người dân được tiếp cận tiêm vắc xin - đại biểu Quốc hội kiến nghị giải pháp để sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19.