Tag:

dạy bơi

TTO - Khóa dạy bơi miễn phí cho gần 1.000 học sinh từ cấp tiểu học đến THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do luật sư Lê Nguyễn Lê Vi (ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm) tài trợ - sẽ kéo dài khoảng 1 tháng. Video dạy bơi

Video: Gần 1.000 học sinh được dạy bơi miễn phí trong dịp hè ở Ninh Thuận
Tin nóng | 01/07/2022
Video: Gần 1.000 học sinh được dạy bơi miễn phí trong dịp hè ở Ninh Thuận

TTO - Khóa dạy bơi miễn phí cho gần 1.000 học sinh từ cấp tiểu học đến THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do luật sư Lê Nguyễn Lê Vi (ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm) tài trợ - sẽ kéo dài khoảng 1 tháng.