01/08/2019
ĐAN THUẦN – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
ĐAN THUẦN – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 01/8, Xăng E5RON92 giảm 377 đồng/lít và Xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 53 đồng/kg. Trong khi đó Dầu diesel 0.05S: tăng 26 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 7 đồng/lít.