Tag:

đặt hàng qua app

Sau một thời gian dài thực hiện “ai ở đâu yên đó” hành vi tiêu dùng của khách hàng đã có nhiều thay đổi. Việc mua sắm online, đặc biệt là giao nhận qua các nền tảng công nghệ dần trở thành thói quen của nhiều người. Video đặt hàng qua app

Kinh doanh qua nền tảng công nghệ bùng nổ sau giãn cách
Bạn có biết   |   26/10/2021
Kinh doanh qua nền tảng công nghệ bùng nổ sau giãn cách

Sau một thời gian dài thực hiện “ai ở đâu yên đó” hành vi tiêu dùng của khách hàng đã có nhiều thay đổi. Việc mua sắm online, đặc biệt là giao nhận qua các nền tảng công nghệ dần trở thành thói quen của nhiều người.